Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)

Περιγραφή:

Δ.A. 43/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ισχύει και για το έτος 2010)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Απασχ. 26/4.11.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 579/88/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 4.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2006

Δ.Α. 36/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2005

Δ.Α. 29/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών Επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2005

Δ.Α. 32/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2005

Δ.Α. 31/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)
Go to top