Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)

Περιγραφή:

Δ.A. 43/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ισχύει και για το έτος 2010)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Απασχ. 26/4.11.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 579/88/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 4.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2001

Δ.Α. 8/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνολόγων - Μηχανικών, αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2000

Δ.Α. 5/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. που απασχολούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2000

Δ.Α. 17/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών (Α.Ε.Ι.) και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και των ισοτίμων προς αυτά σχολών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2000

Δ.Α. 3/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. όλης της χώρας που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)
Go to top