Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)

Περιγραφή:

Δ.A. 43/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ισχύει και για το έτος 2010)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Απασχ. 26/4.11.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 579/88/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 4.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1998

Δ.Α. 27/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 1997

Δ.Α. 3/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία.

Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 1997

Δ.Α. 6/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων Τεχνολόγων - Μηχανικών, αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Δ.Α. 35/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων Αποφοίτων ΑΕΙ (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εξομοιουμένων ειδικοτήτων ναυπηγών και ηλετκρονικών μηχανικών) που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουσδήποτε είδους όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)
Go to top