Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)

Περιγραφή:

Δ.A. 43/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ισχύει και για το έτος 2010)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.K. Υπ. Απασχ. 26/4.11.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 579/88/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 4.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2002

Δ.Α. 7/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μεταλλειολόγων - μεταλλουργών αποφοίτων Α.Ε.Ι. που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2001

Δ.Α. 5/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. όλης της χώρας που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας 2001

Δ.Α. 6/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χημικών Μηχανικών, αποφοίτων Α.Ε.Ι. που απασχολούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2001

Δ.Α. 26/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ
των ειδικοτήτων α) Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
β) Μηχανολόγου Μηχανικού, γ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δ) Ναυπηγού μηχανικού διπλωματούχου ΑΕΙ και ε) Ηλεκτρονικού Μηχανικού, που εργάζονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ)
Go to top