Ένωση Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών

Περιγραφή:

Δ.Α. 38/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τυπογράφων εργαζομένων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και στις ημερήσιες εφημερίδες πλην των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/21.9.2000)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 1996

Δ.Α.40/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών τυπογράφων όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες, πλην των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών
Go to top