Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Περιγραφή:

ΔΑ 19/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/11.5.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37866/1972/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1165/25.6.2008) Υποχρεωτική από: 11.5.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 2002

Δ.Α. 43/2002 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 2000

Δ.Α. 28/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Παροχής υπηρεσιών 1999

Δ.Α. 20/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, γραφεία και στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 1998

Δ.Α. 44/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Go to top