Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Περιγραφή:

ΔΑ 19/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/11.5.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37866/1972/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1165/25.6.2008) Υποχρεωτική από: 11.5.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 1996

Δ.Σ.(30/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας
 

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Go to top