Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου-Σιδήρου

Περιγραφή:

Δ.Α. 21/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και στα τμήματα παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης συσκευασίας επισκευής κ.λ.π. μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/21.7.2000)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12261/15.9.2000 (ΦΕΚ Β 1216/4.10.2000) Υποχρεωτική από: 21.7.2000
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινίου-Σιδήρου
Go to top