Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων

Περιγραφή:

Δ.Α. 41/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας και διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 33/27.7.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 1998

Δ.Α. 35/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που είναι μέλη της ΟΣΝΙΕ και απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές, στα Διαγνωστικά κέντρα και ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας

Λογιστών 1998

Δ.Α. 56/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και βοηθών Λογιστών βιομηχανιών, βιοτεχνών κ.λ.π. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων
Go to top