Κλινικών 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α. 41/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας και διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 33/27.7.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top