Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Α. 28/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/27.7.2000)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12539/6.7.2001 (ΦΕΚ Β 960/26.7.2001) Υποχρεωτική από: 27.7.2000
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 1999

Δ.Α. 20/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, γραφεία και στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 1998

Δ.Α. 44/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 1996

Δ.Σ.(30/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας
 

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος
Go to top