Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Courier

Περιγραφή:

Δ.Α. 20/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, γραφεία και στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 15/1.6.1999)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 1998

Δ.Α. 44/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών 1996

Δ.Σ.(30/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας
 

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Courier
Go to top