Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(23.4.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:48/23.5.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top