Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου-Λασιθίου 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(3.12.1996 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών καυστήρων υγρών καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητών και Θερμαστών που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτη

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ν.Ηρακλείου:7/16.12.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top