Βιβλιοδετών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βιβλιοδετεία όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 59/30.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12406/29.7.2005 (ΦΕΚ Β 1108/29.7.2005) Υποχρεωτική από: 30.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top