Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 15/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 7/1.7.2002 )
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13393/4.2.2003 (ΦΕΚ Β 161/14.2.2003) Υποχρεωτική από: 1.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top