Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.11.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Χειριστών κλπ. και Τεχνικών μέσων σχολών όλης της Χώρας (τριετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 135/28.11.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13917/13.3.2002 (ΦΕΚ Β 349/26.3.2003) Υποχρεωτική από: 28.11.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top