Παροχής υπηρεσιών 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 30/2003 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 23/8.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11386/4.5.2004 (ΦΕΚ Β 681/11.5.2004) Υποχρεωτική από: 8.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top