Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείς και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2003-2004 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 55/21.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16792/9.12.2003 (ΦΕΚ Β 1901/22.12.2003) Υποχρεωτική από: 1.10.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top