Γουνεργατών 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 33/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών - τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/27.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10313/24.1.2001 (ΦΕΚ Β 151/14.2.2001) Υποχρεωτική από: 27.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top