Μετάλλου (Βιοτεχνίας) 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις καθώς και στα τμήματα παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης συσκευασίας επισκευής κ.λ.π. μετάλλου όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/21.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12261/15.9.2000 (ΦΕΚ Β 1216/4.10.2000) Υποχρεωτική από: 21.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top