Παροχής υπηρεσιών 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 28/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/27.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12539/6.7.2001 (ΦΕΚ Β 960/26.7.2001) Υποχρεωτική από: 27.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top