Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειρίστων και Βοηθών Χειριστών, Γεωτρυπανιστών και Μηχανοδηγών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών, Επιχειρήσεων και Εργοστασίων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 64/15.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12751/8.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 15.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top