Παροχής υπηρεσιών 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 39/2006 για τους όρους αμοιβής εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/8.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12633/5.9.2006 (ΦΕΚ Β 1449/3.10.2006) Υποχρεωτική από: 8.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top