Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 16/28.2.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11869/26.6.2007 (ΦΕΚ Β 1190/12.7.2007) Υποχρεωτική από: 14.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top