Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007-2008 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής) (τροποποιητική)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ. 26/26.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12622/3.9.2007 (ΦΕΚ Β 1802/7.9.2007) Υποχρεωτική από: 14.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top