Αμερικάνικη Βάση Σούδας 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 6/08 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 2/14.4.08)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top