Αμερικάνικη Βάση Σούδας

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/09 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Χανίων 4/17.2.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αμερικάνικη Βάση Σούδας 2008

Δ.Α. 6/08 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της Σούδας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Αμερικάνικη Βάση Σούδας
Go to top