Ιματισμού 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 100/2.8.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13024/30.10.2002 (ΦΕΚ Β 1428/13.11.2002) Υποχρεωτική από: 2.8.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top