εργαζόμενοι σε πλατφόρμες

Εκτυπώσιμη μορφή

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη:

The objective of the study is to gather evidence and to better understand the challenges, opportunities and trends in relation to the flexibility of working time and work location, with a focus on telework and the right to disconnect. 

Βρείτε την έκδοση και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΟΜΕΔ. 

Απροσδιόριστο

Improving the working conditions of platform workers

On 11 March 2024, employment and social affairs ministers from the EU Member States endorsed the agreement reached with the European Parliament in February 2024 on the platform work directive. The directive introduces the presumption of employment – to be applied following national rules – as well as the first EU rules to regulate algorithmic management in the workplace.

Απροσδιόριστο

Infographic - Spotlight on digital platform workers in the EU

The new rules address cases of misclassification of platform workers and ease the way for such workers to be reclassified as employees, guaranteeing easier access to their rights as employees under EU law. The agreement also includes provisions that will better protect platform workers’ personal data and increase transparency on how algorithm systems are used to take decisions in the workplace.

Απροσδιόριστο

Δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες: Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση νέας νομοθετικής πράξης που θα βοηθήσει εκατομμύρια περιστασιακά απασχολούμενους εργαζόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργασιακά δικαιώματα.

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο εργαζόμενοι σε πλατφόρμες
Go to top