Χρόνος εργασίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Study exploring the social, economic and legal context and trends of telework and the right to disconnect

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη:

The objective of the study is to gather evidence and to better understand the challenges, opportunities and trends in relation to the flexibility of working time and work location, with a focus on telework and the right to disconnect. 

Βρείτε την έκδοση και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΟΜΕΔ. 

Απροσδιόριστο

Working time in 2021–2022

The most important changes in the regulation of working time in Europe in 2021 and 2022 were related to the transposition of two European directives: the Work–life Balance Directive and the Transparent and Predictable Working Conditions Directive. The reduction of working time and more specifically the four-day working week have been increasingly debated in many EU Member States. In 2022, the average collectively agreed working week in the EU stood at 38.1 hours.

Απροσδιόριστο

Overtime in Europe: Regulation and practice

Despite the well-known adverse effects of regular long working hours on workers’ health, well-being and performance, many workers in the EU continue to work beyond their normal hours. Part of this additional working time is classified as overtime. This report takes a comparative overview of how overtime is regulated in the EU Member States, Norway and the United Kingdom, including its definition, the limits on its use and the compensation received by workers for working extra hours.

Απροσδιόριστο
Εγγραφή στο Χρόνος εργασίας
Go to top