Πετρελαίου Αργού

Περιγραφή:

Δ.Α. 8/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/12.3.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 6625/651/7.4.2010 (ΦΕΚ Β 558/30.4.2010) Υποχρεωτική από: 12.3.2010
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πετρελαίου Αργού 1998

Δ.Α. 60/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις έρευνας - εξόρυξης, μελετών και διύλησης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Πετρελαίου Αργού 1996

Δ.Α.41/96 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πετρελαίου Αργού
Go to top