Υαλουργίας (Τεχνίτες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνιτών Υαλουργών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 84/4.9.2001)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υαλουργίας (Τεχνίτες) 1996

Σ.Σ.Ε.(30.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του βοηθητικού προσωπικού Υαλουργών όλης της χώρας

Υαλουργίας (Τεχνίτες) 1996

Σ.Σ.Ε.(30.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνιτών υαλουργών όλης της χώρας

Εγγραφή στο Υαλουργίας (Τεχνίτες)
Go to top