Υαλουργίας (Τεχνίτες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (20.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνιτών Υαλουργών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 84/4.9.2001)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:
Εγγραφή στο Υαλουργίας (Τεχνίτες)
Go to top