Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/19.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11335/681/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(30.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας
 

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1996

Δ.Α.(27/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1996

Σ.Σ.Ε.(10.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστων (αναλυτών, προγραμματιστών, χειριστών) που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕΕ

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων
Go to top