Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (23.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/19.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11335/681/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1999

Σ.Σ.Ε. (21.7.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1998

Σ.Σ.Ε. (23.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε.(24.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών όλης της χώρας

Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 1997

Σ.Σ.Ε.(9.4.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αναλυτών, προγραμματιστών και χειριστών-διατρητών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής Θεσσαλονίκης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων
Go to top