Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε (25.5.2007) των Εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:43/29.5.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12174/17.7.2007 (ΦΕΚ Β 1369/2.8.2007) Υποχρεωτική από: 29.5.2007
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών) 2006

Σ.Σ.Ε (18.5.2006) των Εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών) 2004

Σ.Σ.Ε. (23.9.2004) μεταξύ της ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και της Ο.Α.Σ.Ε. με θέμα: «Ειδικές Ρυθμίσεις ¶ρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική Δράση»

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών) 2004

Σ.Σ.Ε. (22.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζόμενων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, που είναι Θυγατρικές Τραπεζών (διετής)

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών) 2002

Σ.Σ.Ε. (21.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, που είναι θυγατρικές Τραπεζών (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών)
Go to top