Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2016-2018

 
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/17.3.2016)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 46308/2610/3.9.2018 (ΦΕΚ Β 3789/3.9.2018). Υποχρεωτική από: 3.9.2018
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2013

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2013-2015 (διετής)

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2009

Δ.Α. 37/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες - μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)», «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2008

Δ.Α. 39/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μελών πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην ΟΤΟΕ και απασχολούνται σε Τράπεζες - μέλη των οργανώσεων «Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)»,
«Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ)» και « ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών»

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2004

Σ.Σ.Ε. (30.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.
Go to top