Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2016-2018

 
 

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 3/17.3.2016)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 46308/2610/3.9.2018 (ΦΕΚ Β 3789/3.9.2018). Υποχρεωτική από: 3.9.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top