Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/27.3.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18868/913/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2016

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2016-2018

 
 

Εγγραφή στο Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Go to top