Εurobank Ergasias AE

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/27.3.2019
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18868/913/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2016

Σ.Σ.Ε. (16.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2016-2018

 
 

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2013

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.για τα έτη 2013-2015 (διετής)

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2004

Σ.Σ.Ε. (30.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (διετής)

Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2002

Σ.Σ.Ε. (23.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Εurobank Ergasias AE
Go to top