Εφημερίδων υπάλληλοι

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων- μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Αν. Τομέα Αθηνών: 66/1.8.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 83870/4423/9.12.2008 (ΦΕΚ Β 2558/18.12.2008) Υποχρεωτική από: 1.9.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εφημερίδων υπάλληλοι 2006

Σ.Σ.Ε. (5.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων- μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Εφημερίδων υπάλληλοι 2004

Σ.Σ.Ε. (1.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Εφημερίδων υπάλληλοι 2003

Σ.Σ.Ε. (14.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Εφημερίδων υπάλληλοι 2002

Σ.Σ.Ε. (30.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Σελίδες

Εγγραφή στο Εφημερίδων υπάλληλοι
Go to top