Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γραφείων Τουρισμού και Μεταναστεύσεως

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδίων και τουρισμού όλης της χώρας.

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:27/10.5.1996)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γραφείων Τουρισμού και Μεταναστεύσεως
Go to top