Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου

Περιγραφή:

ΣΣΕ (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/30.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 487/76/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 30.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2000

Σ.Σ.Ε. (13.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 1999

Δ.Α. 47/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 1998

Δ.Α. 62/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις χαρτοποίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου
Go to top