Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου

Περιγραφή:

ΣΣΕ (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/30.7.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 487/76/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 30.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2004

Σ.Σ.Ε. (8.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών/-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας και Πολτού Χάρτου όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2003

Δ.Α. 21/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2002

Δ.Α. 45/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας, xαρτοβιομηχανίας όλης της χώρας

Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2001

Δ.Α. 31/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου
Go to top