Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2019

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.3.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021

Έτος: 
2019
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/27.3.2019
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 18868/913/23.4.2019 (ΦΕΚ Β 1604/10.5.2019). Υποχρεωτική από 10.5.2019
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top