Ιματισμού 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 35/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ιματισμού όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 26/21.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12992/20.11.2000 (ΦΕΚ Β 1491/6.12.2000) Υποχρεωτική από: 21.9.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top