Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005-2006 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 116/6.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10218/18.1.2005 (ΦΕΚ Β 76/24.1.2005) Υποχρεωτική από: 1.1.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top