Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.9.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας του Ν.2518/97 έτους 2011

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/7.9.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2005

Συμπληρωματικοί Πίνακες της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 116/6.10.2004 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Εργαζομένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Σ.Σ.Ε. (24.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2005-2006 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2004

Σ.Σ.Ε. (13.2.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Επιχειρήσεων Παροχής Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΜΥΠΑΕ) (Διευκρινιστική της από 19.7.2003 Σ.Σ.Ε.)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2003

Σ.Σ.Ε. (19.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείς και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2003-2004 (ΟΜΥΠΑΕ) (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)
Go to top