Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (1.9.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας του Ν.2518/97 έτους 2011

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/7.9.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2002

Σ.Σ.Ε. (24.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (ΟΙΥΕ) (τριετής)

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 2001

Δ.Α. 39/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας

Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) 1998

Σ.Σ.Ε. (26.6.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)
Go to top