Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Μακεδονίας - Θράκης

Περιγραφή:

Δ.Α. 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/15.7.2003)
Κείμενο σύμβασης:
Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Μακεδονίας - Θράκης
Go to top